Drodzy Czytelnicy, kolejny konkurs przed Wami! Składajcie życzenia z okazji 20 urodzin Automobilisty! Atrakcyjne nagrody mogą być Wasze!

Wystarczy tylko:

Polubić nasz fanpage
https://www.facebook.com/Automobilista-152446451448600/

Opublikować na naszym Facebooku, pod postem konkursowym oryginalne życzenia z okazji naszych 20 urodzin (technika dowolna – tekst, zdjęcie, film)

Konkurs trwa w dniach 20 maja 2019 r.- 16 czerwca 2019 r.
Do wygrania wysokiej jakości odzież z logo Automobilisty!
Czekamy z niecierpliwością na Wasze propozycje!

R E G U L A M I N   K O N K U R S U

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Best Wishes – 20 lat Automobilisty” („Konkurs”).
 1. Organizatorem Akcji jest Automobilista Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252152, NIP 113-21-00-696, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1, 310.000,00zł, zwaną dalej „AUTOMOBILISTA”, reprezentowaną przez: Elżbietę Ciurzyńską – Prezesa Zarząd zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2019 r., a kończy się 16 czerwca 2019 r. Nagrody będą wysłane do 30 czerwca 2019 r. W konkursie nagrody wygrywa 10 osób (1 x nagroda główna, 3 x II miejsce, oraz 6 x wyróżnienie).

Zasady konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w internecie za pośrednictwem platformy portalu społecznościowego Facebook.
 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.
 1. Konkurs polega na opublikowaniu życzeń z okazji 20. rocznicy obecności na rynku miesięcznika „Automobilista”.
 1. Zwycięzcą zostaje osoba, która opublikuje najciekawsze zdaniem komisji konkursowej życzenia z okazji jubileuszu. Życzenia mogą być przygotowane w dowolnej formie (tekst, zdjęcie, film itp.) i muszą być zamieszczone pod postem konkursowym na portalu Facebook.
 1. Nagrodą główną w konkursie jest polar w rozmiarze XL, II miejsca – koszulki (t-shirt) w rozmiarze L, wyróżnienia – czapki z daszkiem
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody jest polubienie fanpage’a „Automobilista” na Facebooku.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Postanowienia pozostałe:

 1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu sprzedażowego
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację życzeń na łamach miesięcznika „Automobilista” (wydanie jubileuszowe 9/2019)
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym, na adres Ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *