Redakcja:
Ul. Mińska 65 pok.217  03-828 Warszawa.
tel. +48 22 810 24 49; 22 870 19 43redakcja@automobilista.com.pl