Redakcja:
ul. Mińska 65 lok.217
03-828 Warszawa.
tel.+48 22 810 24 49; 22 870 19 43
redakcja@automobilista.com.pl
Biuro reklamy:
Magdalena Wdowiak

tel.+48 22 870 19 43
mobil: + 48 506 059 293