O nas

Wydawca: Automobilista Sp. z o.o.

Członek Izby Wydawców Prasy i Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Prezes Zarządu: Elżbieta Ciurzyńska – mail: e.ciurzynska@automobilista.com.pl

Biuro reklamy: Aneta Kożuchowska – mail: a.kozuchowska@automobilista.com.pl ,  tel. +48 22 870 19 43

Redakcja:

AUTOMOBILISTA
ul. Mińska 65
03-828 Warszawa
Tel. +48 22 810 24 49;
mail:  redakcja@automobilista.com.pl
www.automobilista.com.pl

Redaktor Naczelny: Jerzy Kossowski – mail: info@automobilista.com.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego: Elżbieta Ciurzyńska – mail: e.ciurzynska@automobilista.com.pl

Sekretarz Redakcji: Maria Kossowska – tel. +48 22 810 24 49

Redaktor: Andrzej Glajzer – mail: a.glajzer@automobilista.com.pl

Asystent Redaktora Naczelnego: Piotr Tarczyński

Dyrektor Artystyczny: Krzysztof Pietrasik

Opracowanie Graficzne: Wiktor Grzeszczyk

Prenumerata/Ogłoszenia: ogloszenia@automobilista.com.pl , tel. +48 22 870 19 43

Współpracownicy: Jan Tarczyński, Grzegorz Jeżewski (Wlk. Brytania),Paweł Pronobis (Niemcy), Janusz Peszak (Katowice), Andrzej Karbowski, Karol Wiechczyński (Kraków), Jan Milczek (Lublin), Tomasz Orlik (Łódź), Jan Cynka (Poznań), Lech Jacyno (Szczecin), Jerzy Dyszy, Michał Kij, Wojciech Majkowski, Katarzyna Kuligowska, Piotr Pszczółkowski (Warszawa).

Comments are closed.