O nas

Pierwszy polski miesięcznik poświęcony zabytkowej i klasycznej motoryzacji, przeznaczony dla wszystkich kochających piękne pojazdy, kolekcjonerów, właścicieli warsztatów, hobbystów. Pokazujemy najciekawsze samochody i motocykle zabytkowe. W każdym numerze artykuły poświęcone renowacji, porady techniczne, prezentacja narzędzi służących do odbudowy pojazdów. Dla czytelników AUTOMOBILISTA wyznacza standardy renowacji, stanowi nieodzowną pomoc w zakresie doradztwa technicznego, prezentuje także historię motoryzacji i ludzi ją tworzących. Tylko u nas wiele informacji historycznych niedostępnych w innych źródłach. Pokazujemy najciekawsze imprezy klasycznej motoryzacji, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Prezentujemy muzea, które warto odwiedzić.

-.-.-

AUTOMOBILISTA is the first Polish magazine for the oldtimer car and motorbike enthusiasts, for garage owners, and for all classic car and motorbike lovers, on the Polish press market since 1999. We present the most interesting cars and motorbikes, the most exciting events from the world motor history, tips and advice for people restoring their vehicles, as well as reports from the most interesting and significant oldtimer events all over the world.

Our magazine is the leading and most important source of information for Polish oldtimer fans. It sets the standards of renovation, analyzes the market trends, recommends equipment for renovation, provides all the necessary information about the rallies and shows. The largest group of readers consists of the well-known Polish collectors, garage and motor shows owners, managers, lawyers, doctors, businessmen, whose income is high above the average in Poland.

AUTOMOBILISTA is sold through the biggest distribution nets in Poland with monthly circulation of approximately 18 000 copies. As every copy is read by at least two people, we can say that AUTOMOBILISTA has about 18 000 readers every month. The sale is controlled by the Polish Press Chamber.

-.-.-

Wydawca: AUTOMOBILISTA Sp. z o.o.

Członek Izby Wydawców Prasy i Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Prezes Zarządu: Elżbieta Ciurzyńska – mail: e.ciurzynska@automobilista.com.pl

Biuro reklamy: Magdalena Wdowiak – mail: magdalena.wdowiak@automobilista.com.pl 

tel.+48 22 870 19 43, mobil: + 48 506 059 293

Redakcja:

AUTOMOBILISTA
ul. Mińska 65
03-828 Warszawa
Tel. +48 22 810 24 49;
mail:  redakcja@automobilista.com.pl
www.automobilista.com.pl

Redaktor naczelny: Jerzy Kossowski – mail: info@automobilista.com.pl

Z-ca redaktora naczelnego: Elżbieta Ciurzyńska – mail: e.ciurzynska@automobilista.com.pl

Sekretarz redakcji: Maria Kossowska – tel. +48 22 810 24 49

Dyrektor artystyczny: Krzysztof Pietrasik

Opracowanie graficzne: Wiktor Grzeszczyk

Prenumerata/Ogłoszenia: ogloszenia@automobilista.com.pl , tel. +48 22 870 19 43

-.-.-

Regulamin korzystania z serwisu AUTOMOBILISTA.com.pl    

Wydawcy serwisu AUTOMOBILISTA.com.pl,  przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, materiałów filmowych, dostępnych w ww serwisie oraz wyłączne prawo do rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji.

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określono w punkcie 2 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Przedrukowywanie materiałów dostępnych w serwisie AUTOMOBILISTA.com.pl poza dozwolonym użytkiem wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez wydawcę serwisu AUTOMOBILISTA sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 65.

W każdym przypadku dozwolonego korzystania z utworów dostępnych w serwisie konieczne jest podanie źródła w postaci aktywnego linku (hiperłącza) do konkretnej strony serwisu AUTOMOBILISTA.com.pl. Dozwolony materiał nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy uprawnionego.

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów dostępnych w serwisie AUTOMOBILISTA.com.pl, w szczególności: rysunków, zdjęć, tekstów, materiałów filmowych, aplikacji, prosimy o kontakt z redakcją.

Nazwa AUTOMOBILISTA.com.pl, znaki graficzne oraz wszelkie inne nazwy, znaki i wzory zastrzeżone na rzecz wydawcy nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody. Inne znaki towarowe znajdujące się w wyżej wymienionym serwisie zostały wykorzystane jedynie w celach reklamowych lub informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Informacje i dane zawarte w serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym. Pochodzą one ze źródeł uznanych przez wydawcę serwisu jako sprawdzone i rzetelne. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność udostępnianych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu.

Wydawca: AUTOMOBILISTA Sp.zo.o., Członek Izby Wydawców Prasy i Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
ul.Mińska 65 lok.217, 03-828 Warszawa, tel. tel.+48 22 810 24 49; 22 870 19 43, mail: redakcja@automobilista.com.pl

Ochrona Danych Osobowych

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych Osobowych na terenie UE.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że właścicielem wszelkich danych od prenumeratorów i ogłoszeniodawców jest Automobilista sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa (od dnia 25 maja 2018r. zmieniają się przepisy). Państwa dane przetwarzamy jedynie w celu przesłania zamówionej prenumeraty lub umieszczenia zamówionego ogłoszenia.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt na redakcja@automobilista.com.pl

Komentarze zostały wyłączone